دکتر طاهره صابری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

دکتر طاهره صابری
نام کاربری: taheresaberi
تاریخ عضویت: 1397/12/03
امتیاز کاربر: 9764
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی تحلیلگر محتوای کیفی و کمی (مسلط به نرم افزارهای پژوهشی،آماری و تصمیم گیری) مشاور مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسلط به زبان انگلیسی مدیر گروه علمی مهندسی مدیریت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود