دکتر طاهره صابری-بیشتر از یک نفر
دکتر طاهره صابری
نام کاربری: taheresaberi
تاریخ عضویت: 1397/12/03
امتیاز کاربر: 10189
تعداد افراد دنبال کننده: 13

taheresaberi بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی تحلیلگر محتوای کیفی و کمی (مسلط به نرم افزارهای پژوهشی،آماری و تصمیم گیری) مشاور مرکز آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان مسلط به زبان انگلیسی مدیر گروه علمی مهندسی مدیریت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود