سبحان شمسی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سبحان شمسی
نام کاربری: sobhan.shamsi
تاریخ عضویت: 1398/02/29
امتیاز کاربر: 3250
تعداد افراد دنبال کننده: 0

sobhan.shamsi تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود