سیدمصطفی حسینی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سیدمصطفی حسینی
نام کاربری: smhoseini57
تاریخ عضویت: 1397/08/15
امتیاز کاربر: 1984
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

از بهمن ماه 83 در مجموعه یک و یک به عنوان کارشناس تحقیق و توسعه شروع کرده است قبلا در این شرکت پایان مهندسی صنایع خود را گذرانده است در کنار فعالیتهای تخصصی رشته خود فعالیت در مدیریت شبکه های کامپیوتری مشغول بوده است اما سال 89به دلیل انگیزه پیشرفت مالی و تجربه جای جدید به صنعت طیور رفت و ادامه دارد

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود