فاطمه نصیری خلیلی | بیشتر از یک نفر
فاطمه نصیری خلیلی
نام کاربری: sibsorkh60
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 191,945
تعداد افراد دنبال کننده: 98

من کی ام

هنرمند کسی است که علاوه بر شیدایی حق، قدرت بیان آن را نیز از خداوند متعال گرفته است. (شهید آوینی) https://virgool.io/@fatemehnasirikhalili

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود