شیوا صالحی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

شیوا صالحی
نام کاربری: shive.salehi
تاریخ عضویت: 1398/01/09
امتیاز کاربر: 1982
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود