شیوا صالحی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

شیوا صالحی
نام کاربری: shive.salehi
تاریخ عضویت: 1398/01/09
امتیاز کاربر: 1979
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود