شروین امامقلیزاده سیار-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

شروین امامقلیزاده سیار
نام کاربری: shervinsayyar
تاریخ عضویت: 1397/05/13
امتیاز کاربر: 1423
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود