شروین امامقلیزاده سیار-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

شروین امامقلیزاده سیار

3 از 1 رای


نام کاربری: shervinsayyar
تاریخ عضویت: 1397/05/13
امتیاز کاربر: 1420
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود