شیدا اصغرزاده | بیشتر از یک نفر
شیدا اصغرزاده
نام کاربری: shaya1200
تاریخ عضویت: 1398/12/16
امتیاز کاربر: 528,278
تعداد افراد دنبال کننده: 264

من کی ام

گـوینده/مجری صحنه/مدرس مهارتهای ارتباطی/مشاور برگزاری همایش های هنری و آموزشی/ تهیه کننده و نویسنده رادیو اینترنتی حس خوب/عاشق نوشتن و به دنبال اثرگذاری🌷اگر یک روز یک نفر را به آرزویش نزدیک کردم آن روز به آرزویم رسیده ام🌷

شیدا اصغرزاده.

گوینده و مدرس مهارتهای ارتباطی

مجری صحنه

تهیه کننده رادیو اینترنتی حس خوب

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود