طاهره شریفی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

طاهره شریفی
نام کاربری: sharifi
تاریخ عضویت: 1397/11/06
امتیاز کاربر: 6849
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

من دانشجوی دکترام. اهداف خیلی بزرگی دارم که به لطف خدا مطمئنم به همشون میرسم. هیئت علمی دانشگاه میشم و یک سخنران، مربی و مشاور در حیطه تخصصی خودم... خدایا شکرت