شهرام عباسیان-بیشتر از یک نفر
شهرام عباسیان
نام کاربری: shahram.abbasiyan
تاریخ عضویت: 1397/02/12
امتیاز کاربر: 16875
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

من شهرام عباسیان هستم-کارشناس رشته حسابداری-دارای عشقی سوزان در امر یادگیری و آموزش،در تلاش هستم در این دریای بیشتر از یک نفری ها قطره ایی باشم که بتوانم به سهم خودم دنیا را جایی بهتر برای زندگی کنم.