مهشید شفیعی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهشید شفیعی
نام کاربری: shafiee.ostadi
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 10203
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

من کارشناس ارشد جامعه شناسی و کارمند معاونت برنامه ریزی شهرداری هستم، علاقمندبه حوزه مهارتهای اجتماعی و روابط موثر،هنر و ورزش هستم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود