سیدمحمد سیدصدر-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سیدمحمد سیدصدر
نام کاربری: seyedsadr
تاریخ عضویت: 1397/02/03
امتیاز کاربر: 1881
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود