ساشا صالحی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ساشا صالحی
نام کاربری: sashabest
تاریخ عضویت: 1397/10/30
امتیاز کاربر: 2224
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

انسانی در مسیر کشف خویشتن.. مربی و مشاور تحولات فردی nlp و eft (سایت آکادمی خودتوباورکن) از مربیان موسسه سمینارما نویسنده کتابهای پرفروش جادوی شفا،صفرتاصد موفقیت، رازهای موفقیت بروسلی از نگاه ان.ال.پی و عضو تحریریه مجله راز و موفقیت

انسانی در مسیر کشف خویشتن..
مربی و مشاور تحولات فردی nlp و eft (سایت آکادمی خودتوباورکن)

اولین مربی و خوانندۀ حوزه موفقیت

از مربیان موسسه سمینارما - مبتکر دوره سایکومیوزیک و جادوی شفا
نویسنده کتابهای پرفروش جادوی شفا،صفرتاصد موفقیت، رازهای موفقیت بروسلی از نگاه ان.ال.پی و عضو تحریریه مجله راز و موفقیت


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود