ساشا صالحی-بیشتر از یک نفر
ساشا صالحی
نام کاربری: sashabest
تاریخ عضویت: 1397/10/30
امتیاز کاربر: 2480
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

انسانی در مسیر کشف خویشتن.. مربی و مشاور تحولات فردی nlp و eft (سایت آکادمی خودتوباورکن) از مربیان موسسه سمینارما نویسنده کتابهای پرفروش جادوی شفا،صفرتاصد موفقیت، رازهای موفقیت بروسلی از نگاه ان.ال.پی و عضو تحریریه مجله راز و موفقیت

انسانی در مسیر کشف خویشتن..
مربی و مشاور تحولات فردی nlp و eft (سایت آکادمی خودتوباورکن)

اولین مربی و خوانندۀ حوزه موفقیت

از مربیان موسسه سمینارما - مبتکر دوره سایکومیوزیک و جادوی شفا
نویسنده کتابهای پرفروش جادوی شفا،صفرتاصد موفقیت، رازهای موفقیت بروسلی از نگاه ان.ال.پی و عضو تحریریه مجله راز و موفقیت


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود