سمانه مدنی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سمانه مدنی
نام کاربری: samaneh
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 3269
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

سمانه مدنی هستم مدرس بازی های فکری و مدرس و مشاور بازی درمانی. قصد دارم با آموزش هایم دنیا رو جای شادتری برای زندگی کنم😃 تمایل داشتید، برنامه هام رو در اینستا مشاهده کنید👇 s.madani.psychologist به زودی سایتم راه اندازی خواهد شد......