سما سادات ملک ثابت | بیشتر از یک نفر
سما سادات ملک ثابت
نام کاربری: samamalek
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 10,493
تعداد افراد دنبال کننده: 13

من کی ام

شاعر، نویسنده و محقق حوزه‌ی ادبیات و تاریخ پزشکی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود