سما سادات ملک ثابت-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سما سادات ملک ثابت
نام کاربری: samamalek
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 10166
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

شاعر، نویسنده و محقق حوزه‌ی ادبیات و تاریخ پزشکی