سجاد باغبان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سجاد باغبان
نام کاربری: sajjadbaghban
تاریخ عضویت: 1397/04/28
امتیاز کاربر: 544
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

سجاد باغبان هستم کارشناس ارشد تغذیه طیور کارآفرین،مشاور و مدرس دوره های پرورش ماکیان و کسب و کارهای خانگی 7 سالی هست در این زمینه فعالیت دارم.هدف بنده آموزش اصولی و راه اندازی سالن های پرورش ماکیان در تمام روستاهای ایران و صادرات محصولات به تمام نقاط دنیا می باشد.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود