سجاد خدامی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سجاد خدامی
نام کاربری: sajjad
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 1156
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود