سعید صفاری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید صفاری
نام کاربری: saeedsaffari
تاریخ عضویت: 1397/02/21
امتیاز کاربر: 23580
تعداد افراد دنبال کننده: 15

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود