سعید ریزانه-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید ریزانه
نام کاربری: saeed120
تاریخ عضویت: 1397/05/15
امتیاز کاربر: 15399
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود