سعید ریزانه-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟


سعید ریزانه
نام کاربری: saeed120
تاریخ عضویت: 1397/05/15
امتیاز کاربر: 20480
تعداد افراد دنبال کننده: 14

saeed120 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود