صادق نقدعلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

صادق نقدعلی
نام کاربری: sadegh557
تاریخ عضویت: 1397/10/07
امتیاز کاربر: 1246
تعداد افراد دنبال کننده: 1

sadegh557 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود