رضوان منفرد-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟


رضوان منفرد
نام کاربری: rezvanmonfared
تاریخ عضویت: 1397/03/10
امتیاز کاربر: 5500
تعداد افراد دنبال کننده: 13

rezvanmonfared بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود