رضا شاهرخ-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا شاهرخ
نام کاربری: Rezashahrokh
تاریخ عضویت: 1397/11/10
امتیاز کاربر: 0
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود