رضا کوهی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا کوهی
نام کاربری: reza9610
تاریخ عضویت: 1397/09/09
امتیاز کاربر: 3108
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود