راضیه صفاری فرد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

راضیه صفاری فرد
نام کاربری: raziehsafarifard
تاریخ عضویت: 1397/03/15
امتیاز کاربر: 17339
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

من راضیه صفاری فرد هستم.یک روانشناس، مشاور و مدرس حیطه روانشناسی مثبت. آموزش رو بسیار دوست دارم و سعی میکنم با آموزش های خوب، اول خودم و بعد بقیه رو از آموزش، آرامش و پرورش درست بهره مند کنم. تلاش میکنم بیشتر از یک نفر باشم و دنیا رو برای خودم و اطرافیانم جای بهتری برای زندگی کنم. 😊

راضیه صفاری فرد هستم. یک روانشناس، مشاور و مدرس حیطه روانشناسی مثبت و بهبود فردی هستم و دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران. 

دغدغه بهبود پرورش خودم و انسان ها رو دارم. 

انتخابم اینه که برای رسیدن به هدفم که بهبود خودم و دیگران در زمینه یادگیری و افزایش آگاهی از هیچ تلاشی فروگذار نکنم. 

برای ارتباط بیشتر با من:

 این اینستاگرام: https://www.instagram.com/raziehsafarifard

و این سایت من هست: www.safarifard.com

پیش به سوی ساختن دنیایی بهتر... آرامش و آموزش بهتر 😊

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود