رامین رحمانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رامین رحمانی
نام کاربری: rampart
تاریخ عضویت: 1397/05/10
امتیاز کاربر: 7341
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

من رامین رحمانی هستم. عاشق یادگیری و عاشق تدریس. و هدفم و رسالتم کمک به مردمی است که شاید با آموزش حال دلشون خوب بشه و با این طرز تفکر حال دل من هم خوب میشه.