زهرا راه پیما-بیشتر از یک نفر
زهرا راه پیما
نام کاربری: rahaqueen20
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 16273
تعداد افراد دنبال کننده: 28

rahaqueen20 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

زهرا راه پیما کارشناس پرستاری که رسالتش خوب کردن حال دل و روح آدم ها با هدف زندگی در جهانی دوستانه تر تا رسیدن به صلح جهانی که بعد از دوازده سال کار در حرفه خودم به این نقطه رسیدم که من فقط دارم کمک میکنم تا حال جسمی آدم ها را موقت بهبود ببخشم درحالی که فهمیدم حال جسم وابسته به حال روح هست.