زهرا راه پیما-بیشتر از یک نفر
زهرا راه پیما

2.25 از 2 رای


نام کاربری: rahaqueen20
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 15944
تعداد افراد دنبال کننده: 12

درباره من

زهرا راه پیما کارشناس پرستاری که رسالتش خوب کردن حال دل و روح آدم ها با هدف زندگی در جهانی دوستانه تر تا رسیدن به صلح جهانی که بعد از دوازده سال کار در حرفه خودم به این نقطه رسیدم که من فقط دارم کمک میکنم تا حال جسمی آدم ها را موقت بهبود ببخشم درحالی که فهمیدم حال جسم وابسته به حال روح هست.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود