رضوانه ر-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

نام کاربری: r.e.z.v.a.n.e.h
تاریخ عضویت: 1398/03/18
امتیاز کاربر: 1602
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود