ملیکا ملی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟


ملیکا ملی
نام کاربری: queenmelika
تاریخ عضویت: 1397/01/04
امتیاز کاربر: 16796
تعداد افراد دنبال کننده: 25

queenmelika بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

من قسمتی از پارادوکسم ... لوس در عین حال قوی ... نگران در عین حال امیدوار ... شکاک در عین حال ساده ... تخس در عین حال مهربون :)

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود