ملیکا ملی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ملیکا ملی
نام کاربری: queenmelika
تاریخ عضویت: 1397/01/04
امتیاز کاربر: 10904
تعداد افراد دنبال کننده: 17

درباره من

من قسمتی از پارادوکسم ... لوس در عین حال قوی ... نگران در عین حال امیدوار ... شکاک در عین حال ساده ... تخس در عین حال مهربون :)

queenmelika
14 فروردین 97 1 ملیکا ملی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود