ابوالقاسم کریمی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟


ابوالقاسم کریمی
نام کاربری: qp1365
تاریخ عضویت: 1398/12/29
امتیاز کاربر: 8731
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

ابوالقاسم کریمی:شاعر،نویسنده،ترانه سرا، مشاور شرکت بیمه پارسیان

ابوالقاسم کریمی:شاعر،نویسنده،ترانه سرا، مشاور شرکت بیمه پارسیان
  مهربانی
  صمیمیت
  صداقت
  قدرشناسی
  تفریح و نشاط

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود