پیام ترابی نوید-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

فرصت تا پایان جشنواره نوروزی

پیام ترابی نوید
نام کاربری: pymtn
تاریخ عضویت: 1397/04/22
امتیاز کاربر: 20747
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

بزودی توضیحاتی ازخودم و کارهایی که میکنم و سرگذشتم مینویسم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود