سید جمال الدین مرتضوی-بیشتر از یک نفر
سید جمال الدین مرتضوی
نام کاربری: pouya.mortazavi
تاریخ عضویت: 1397/06/11
امتیاز کاربر: 2059
تعداد افراد دنبال کننده: 1

pouya.mortazavi تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود