پوریا پریدار-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

پوریا پریدار
نام کاربری: pouriaparidar
تاریخ عضویت: 1397/01/27
امتیاز کاربر: 30102
تعداد افراد دنبال کننده: 17

من کی ام

- تحلیلگر سیستم‌ها - مدرس و مشاور تفکر سیستمی و پویایی‌شناسی سامانه‌ها در سازمان‌ها - مدرس تفکر سیستمی برای کودکان، نوجوانان و والدین - محقق و عضو رسمی جامعه پویایی شناسی سیستم‌ها کشور آمریکا - در تلاش برای بیشتر از یک نفر بودن

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود