علی مداحی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی مداحی
نام کاربری: pointtopoint
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 7926
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

چند سالی هست که دوره های بازاریابی رابه صورت حرفه ای آموزش دیدم از اینکه هر روز مطالب و چیز های جدید یاد بگریم لذت میبرم ، از فروش و بازاریابی لذت میبرم دوست دارم بازاریابی را به چالش بکشم و به دیگران آموزش بدهم تا دیگر هیچ کسب و کار و فروشنده ای مشکل فروش نداشته باشد به امید آن روز