پروین شیربیشه-بیشتر از یک نفر
پروین شیربیشه

پروین شیربیشه

من پروین شیربیشه (پرنویسا) هستم. در زمینه آموزش و کوچینگ نوشتن فعالیت می‌کنم. به افراد کمک می‌کنم بیشتر، بهتر و مؤثرتر بنویسند و لذت نوشتن را مانند خودم تجربه کنند.


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

9

پروین شیربیشه هستم و با نام پرنویسا می‌نویسم و کار می‌کنم. 

نوشته‌ها و فعالیت‌های مرا می‌توانید مشاهده و دنبال کنید: 

 

https://Instagram.com/parvin_shirbisheh

https://Instagram.com/parnevisa 

http://parvinshirbisheh.blog.ir

http://www.Parnevisa.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود