پروانه یزدی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

پروانه یزدی
نام کاربری: parvane
تاریخ عضویت: 1397/10/11
امتیاز کاربر: 1550
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود