پارسا قهرمانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

پارسا قهرمانی
نام کاربری: parsa97
تاریخ عضویت: 1397/09/08
امتیاز کاربر: 17471
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

پارسا قهرمانی 30 ساله از شهر راز. ( لیسانس الهیات و معارف اسلامی ) آمدمت که بنگرم باز نظر به خود کنم سیر نمی شود نظر بس که لطیف منظری روزنوشته های من: http://helma95.blogfa.com/