علی قندی-بیشتر از یک نفر
علی قندی
نام کاربری: ostadghandi
تاریخ عضویت: 1397/02/16
امتیاز کاربر: 10035
تعداد افراد دنبال کننده: 6

ostadghandi بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود