علی قندی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

علی قندی
نام کاربری: ostadghandi
تاریخ عضویت: 1397/02/16
امتیاز کاربر: 3479
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود