امید نجد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

امید نجد
نام کاربری: omidnajd
تاریخ عضویت: 1397/05/10
امتیاز کاربر: 35872
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود