نورا عقیلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نورا عقیلی
نام کاربری: nooraaghili1880
تاریخ عضویت: 1397/02/05
امتیاز کاربر: 2255
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود