محبوبه خوشرو | بیشتر از یک نفر
محبوبه خوشرو
نام کاربری: NIKA1349
تاریخ عضویت: 1399/08/30
امتیاز کاربر: 6,060
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

محبوبه خوشرو هستم عاشق هنر واموزش دیدن واموزش دادن وخداراشاکرم که روی اطرافیانم تاثیر گذارم امیدوارم با اموزشهای بیشتر بتونم تاثیرات بیشتری روی خودم واطرافیانم بگذارم ودنیارو جای بهتری برای زندگی کنم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود