محمد حسین اخوان صفار-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد حسین اخوان صفار
نام کاربری: nicetitle
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 3009
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

کارشناسی عمران و ارشد طراحی ودرکنارش مدرس کامپیوتر هم بودم، این شخص اومد تو زندگی تا همکاری داشته باشم اما کاری کردکه هنوز مدیونشم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود