محمد حسین اخوان صفار-بیشتر از یک نفر
محمد حسین اخوان صفار
نام کاربری: nicetitle
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 5112
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

کارشناسی عمران و ارشد طراحی ودرکنارش مدرس کامپیوتر هم بودم، این شخص اومد تو زندگی تا همکاری داشته باشم اما کاری کردکه هنوز مدیونشم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود