ندا میرشکاری زاده-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟


ندا میرشکاری زاده
نام کاربری: nedamirshekari
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 15448
تعداد افراد دنبال کننده: 19

nedamirshekari بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

من با آموزش های کاربردی کمک می کنم روابطتون در هر سطحی که هست رو بهبود ببخشم و همچنین در کنارتون هستم تا بتونید انتخاب های درست و اساسی داشته باشید چون همان طور که می دونید روابط خوب داشتن نیاز اساسی هر انسان است. نویسنده کتاب هوش عاطفی همراه با تست و تمرین

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود