ندا میرشکاری زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ندا میرشکاری زاده
نام کاربری: nedamirshekari
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 16624
تعداد افراد دنبال کننده: 13

من کی ام

من با آموزش های کاربردی کمک می کنم روابطتون در هر سطحی که هست رو بهبود ببخشم و همچنین در کنارتون هستم تا بتونید انتخاب های درست و اساسی داشته باشید چون همان طور که می دونید روابط خوب داشتن نیاز اساسی هر انسان است. نویسنده کتاب هوش عاطفی همراه با تست و تمرین

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود