ندا دانشمند رابری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

ندا دانشمند رابری
نام کاربری: nedadaneshmand
تاریخ عضویت: 1397/11/06
امتیاز کاربر: 2433
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود