نازنین سیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نازنین سیمی
نام کاربری: nazanin
تاریخ عضویت: 1396/12/19
امتیاز کاربر: 5128
تعداد افراد دنبال کننده: 9

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود