مصطفی صالحی پور-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

نام کاربری: ms313software
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 1983
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود