علی اصغر طیبی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی اصغر طیبی
نام کاربری: mrkhass
تاریخ عضویت: 1397/07/28
امتیاز کاربر: 414
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود