محمدرضا فلاحتی مروست-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: mrfalahati
تاریخ عضویت: 1397/02/04
امتیاز کاربر: 22731
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

سلام محمدرضا فلاحتی هستم عاشق مطالعه و آموزش

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود