علی صفری-بیشتر از یک نفر
علی صفری
نام کاربری: mralijan
تاریخ عضویت: 1397/03/31
امتیاز کاربر: 43396
تعداد افراد دنبال کننده: 20

من کی ام

من خودم هستم بی شیله پیله

به نام خدا 

●برای بهتر شدنم، اونم یه پله، آموزش می‌بینم●
  قاطعیت
  مهارت
  ارتباط
  شجاعت
  پشتکار

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود